Anderseniana 2022

Artikler: 

"Det var et nydeligt Billede". Romantisk allegori og præimpressionisme i H.C. Andersens Billedbog uden Billeder.
Af Kathrine Vig Nielsen

H.C. Andersens arabeske arbejdsmetode — om Andersens kreative brug af litterære inspirationskilder i tilblivelsesprocessen til "Hyrdinden og Skorsteensfeieren"
Af Christian Smidt Alenkjær

"Tante Tandpine" som Andersens litterære polemik og poetologiske program
Af Helena Brezinová

Efter det tyske: Omkring H.C. Andersens første oversættelser fra anonymt forlæg 1829-1836
Af Mads Sohl Jessen

The First Ukrainian Edition of H. C. Andersen's Fairy Tales
Af Valeriia Pitenina

H.C. Andersen og andre beboere på Sankt Annæ Plads 22 i København
Af Thorleif Christiansen

H.C. Andersen-litteraturen 2018-2022
Af Aage Jørgensen