Medlemskab af H.C. Andersen-Samfundet i Odense

Niels Oxenvad

Hvad får man som medlem?

Medlemmer af H.C. Andersen Samfundet i Odense har gratis adgang til H.C. Andersens Hus og H.C. Andersens Barndomshjem og modtager hvert år museets årbog, Anderseniana med artikler om den danske digter.

Du eller I – et medlemskab dækker et par / en husstand – bliver desuden inviteret til foredrag, udflugter, koncerter, udstillinger m.m., både offentlige og eksklusive arrangementer:

Samfundet afholder to møder om året – et om efteråret og et om foråret, hvor udvalgte foredragsholdere tager H.C. Andersen under behandling. Forårsmødet er tillige generalforsamling.

Ud over disse møder foretager Samfundet i for- eller sensommeren hvert år en udflugt til et mål i Danmark, der knytter sig til H.C. Andersens historie.

Som medlem støtter man desuden forskningen i H.C. Andersen, idet H.C. Andersen-Samfundet i Odense bidrager til museets indkøb af bl.a. originale manuskripter ved auktioner.

Hvis du interesserer dig for H.C. Andersen, er medlemskab af H.C. Andersen Samfundet i Odense en god idé.

Hvad koster det?

Medlemskab koster 300 kr. om året. Et medlemskab gælder for et par eller en husstand.

Du kan finde betalingsoplysningerne her.

Hvis du har en e-mail-adresse, kan du melde dig ind her. Ellers skal du kontakte vores sekretær.

Gratis alternativer

Lidt fakta om H.C. Andersen-Samfundet

H.C. Andersen Samfundet blev stiftet i 1924 og har pt. ca. 200 medlemmer i ind- og udlandet.

Samfundets formål er

  1. at vække og vedligeholde interessen for H.C. Andersens digtning,
  2. at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker og
  3. at søge hans minde værnet og hædret, bl.a. ved en videre udvikling af H.C. Andersens Hus og H.C. Andersens Barndomshjem i Odense, samt af det hertil knyttede arkiv og museum.
(citeret fra vores vedtægter)