Anderseniana fra 1933 til i dag

Forsiden af Anderseniana 2023
Indhold:
 • Angstens jagt: ”Anne Lisbeth”
  Af Jacob Bøggild

 • H.C. Andersen in Nineteenth-Century Colonial India
  Af Mushtaq Bilal

 • “Grantræet” - et eventyr i flere historier
  Af Ejnar Stig Askgaard

 • Den digitale manuskriptudgave af H.C. Andersens Eventyr og Historier – hvorfor og hvordan
  Af Ane Grum-Schwensen

 • Fra herskab og tjenestefolk – To erindringer om H.C. Andersen
  Af Ejnar Stig Askgaard

 • Harmoni for konflikt – stene for brød
  Af Poul Houe

Anderseniana 2022
Indhold:
 • "Det var et nydeligt Billede". Romantisk allegori og præimpressionisme i H.C. Andersens Billedbog uden Billeder.
  Af Kathrine Vig Nielsen

 • H.C. Andersens arabeske arbejdsmetode — om Andersens kreative brug af litterære inspirationskilder i tilblivelsesprocessen til "Hyrdinden og Skorsteensfeieren"
  Af Christian Smidt Alenkjær

 • "Tante Tandpine" som Andersens litterære polemik og poetologiske program
  Af Helena Brezinová

 • Efter det tyske: Omkring H.C. Andersens første oversættelser fra anonymt forlæg 1829-1836
  Af Mads Sohl Jessen

 • The First Ukrainian Edition of H. C. Andersen's Fairy Tales
  Af Valeriia Pitenina

 • H.C. Andersen og andre beboere på Sankt Annæ Plads 22 i København
  Af Thorleif Christiansen

 • H.C. Andersen-litteraturen 2018-2022
  Af Aage Jørgensen

Anderseniana 2021
Indhold:
 • Fru Jerichaus Camelier fra Rom – Elisabeth Jerichau Baumann og H.C. Andersen
  Af Bogusława Sochańska

 • H.C. Andersen, lægen Ludvig Uldall og familien Krag
  Af Thorleif Christiansen

 • "Den lille Havfrue" – en tilblivelseshistorie
  Af Holger Berg og Ane Grum-Schwensen

 • Med Marie og Sidse i Anders' spor
  Af Aage Jørgensen

 • En kunstnerisk klimakrise – Sneedronningens de(kon)struktion i (Disneys &) Broadways Frozen
  Af Poul Houe

 • "Herrens Bøn" og "Fader vor" – et digt og tre prosa-tilløb til en poetisk gengivelse
  Af Ejnar Stig Askgaard og Jacob Bøggild

Forsiden af Anderseniana 2019
Indhold:
 • Hans Christian Andersen and Franz Kafka: the Object-World, Its Mystique, and Its Manipulators. – Andersen's and Kafka's Excursions into a Reified Universe
  Af Ib Johansen

 • Showet må fortsætte – indtil varen er leveret
  Af Jacob Bøggild

 • Hva er det med Gerda? – H.C. Andersens Sneedronningen i lys av det tapte fellesskapet
  Af Thomas Seiler

 • H.C. Andersen og de royale forbindelser – Prinsesse Dagmar, eventyret og telegrafen
  Af Johs Nørregaard Frandsen

 • Et trin opad til det bedre – om betydningen af frimurere og biblioteker for den unge H.C. Andersen
  Af Jan Søttrup

Anderseniana 2018
Indhold:
 • En ulejlighedstale
  Af Jens Blendstrup

 • Fra træernes perspektiv - natur og modernitet i Karen Blixens "Pløjeren" og H.C. Andersens "Dryaden"
  Af Torsten Bøgh Thomsen

 • Hans Christian Andersen, Karen Blixen and the Gothic Sublime
  Af Ib Johansen

 • The Genre as a Mask: Hans Christian Andersen and Karen Blixen
  Af Jacob Bøggild

 • H.C. Andersen og søskendeparret Therese og Fritz Gold
  Af Thorleif Christiansen

 • Det er et Phænomeen! - omkring den første illustrerede samling af H.C. Andersens eventyr
  Af Jan Søttrup

 • #MeToo, Andersen
  Af Poul Houe

 • Odense-egnen - et Betlehem med Andersen og Nielsen. En fortsættelse.
  Af Hilding Ringblom

 • H.C. Andersen-litteraturen 2014-2018
  Af Aage Jørgensen

Sider