Anderseniana – tidsskriftet om H.C. Andersen

Anderseniana er et årsskrift om H.C. Andersen. Medlemmer af H.C. Andersen-Samfundet i Odense modtager tidsskriftet automatisk. Det består primært af artikler, der gengiver nyere forskning i H. C. Andersens liv og værk, men også hidtil upublicerede værker af H.C. Andersen er blevet trykt i Anderseniana. De mange bidrag, der i årenes løb er blevet bragt i Anderseniana, belyser forskellige facetter af forfatteren og mennesket H.C. Andersen.

Publikationen Anderseniana udkom første gang i 1933 som resultat af et samarbejde imellem museet H.C. Andersens Hus og H.C. Andersen-Samfundet. I 1955 overtog museet udgivelsen af Anderseniana, der siden har figureret som museets årbog.

Se en oversigt over indholdet i Anderseniana her.