Ph.d.-forsvar - "Fra strøtanke til værk"

Af Lars Bo Jensen. Opdateret 5.12 2014.

Mandag 15.12 2014 13:15 til 16:00

Det Humanistiske Fakultet har antaget Ane Grum-Schwensens afhandling:

"Fra strøtanke til værk – en genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H. C. Andersens forfatterskab"

Afhandlingen forsvares mandag den 15. december 2014 kl. 13.15 i Lokale U150 på Syddansk Universitet i Odense (Campusvej 55, 5230 Odense M).

Mødeleder: Anne Jensen

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Jacob Bøggild (formand), Syddansk Universitet
  • Direktør Lasse Horne Kjældgaard, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
  • Professor Ivy York Möller-Christensen, Universität Flensburg

Vejleder: Lektor Lars Handesten

Efter forsvaret vil Ane Grum-Schwensen og Institut for Kulturvidenskaber være vært ved en mindre reception i Comenius.

Alle interesserede er velkomne!

Dokument(er):