Jacob Bøggild: Arabesk og allegori i H.C. Andersens eventyr og historier

foredrag

Tirsdag, 27. marts 2012 - 19:30 til 20:30
Skt. Knudssalen, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Doctor phil. Jacob Bøggild fra Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation, Nordisk Sprog og Litteratur, der netop havde forsvaret sin doktordisputats om H.C. Andersen, holdt ved generalforsamlingen og forårsmødet 2012 et foredrag med titlen "Arabesk og allegori i H.C. Andersens eventyr og historier" med ”To Jomfruer” og ”Ole Lukøie” som eksempler. Det blev siden hen til en artikel i Anderseniana 2012.

Se også: