Efterårsmøde med foredrag: Unge Andersens skygge - en digters liv som tegneserie

foredrag

Tirsdag, 3. oktober 2023 - 18:30 til 21:00
"Kirkesalen" på Møntergården, Overgade 48 i Odense
Tilmeldingsfrist: 
Fredag d. 29.9 2023
Bestyrelsen har fornøjelsen af at indkalde til H.C. Andersen Samfundets medlemmer til efterårets foredrag
 
Tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 18:30
 
i Kirkesalen på Møntergården, Overgade 48 i Odense
 
Efterårets foredragsholdere vil i år være tegnekunstnerne Niels Roland og Peter Snejbjerg, der vil fortælle om deres igangværende arbejde med at lave en grafisk roman om H.C. Andersen:
 
Unge Andersens skygge – en digters liv som tegneserie
 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at medlemmerne, der deltager i arrangementet, er velkomne til at invitere venner med, selvom disse ikke er medlemmer af Samfundet!
 
I forlængelse af foredraget vil vi nyde et smørrebrødstraktement samt en øl eller vand. Traktementet koster 100 kr. Da vi skal bestille maden, er det vigtigt at tilmelde sig senest fredag d. 29. september.
 
Tilmelding kan ske pr. e-mail på adressen: esas@odense.dk eller her på Samfundets hjemmeside. Hvis tilmeldingen finder sted pr. brev, beder bestyrelsen medlemmerne gøre brug af den vedhæftede tilmeldingsblanket, af hensyn til smørrebrødsbestillingen.
 
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
 
Postadresse:
 
Odense Bys Museer
H.C. Andersen Samfundet
Overgade 48
5000 Odense C