Indkaldelse til generalforsamling

Af Solveig Brunholm. Opdateret 14.11 2012.

Generalforsamling

Dato og tid: 
Tirsdag 27.3 2012 19:00 til 22:00
Sted: 
Skt. Knudssalen.

H. C. ANDERSEN SAMFUNDET ODENSE, 6. marts 2012

Kære medlemmer.

Med posten følger medlemskort, referat og indbetalingskortet for medlemskab 2012. Skulle man ønske at overføre medlemsgebyret på 200 kr. til H.C. Andersens Samfundets bankkonto følger oplysningerne her:

Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 9289100. Husk at anføre navn og adresse.


Samtidig følger en indbydelse til vores lille fødselsdagsarrangement i H.C. Andersens Hus den 2. april. H.C. Andersens fødselsdag falder i år i påsken, men vi håber på et godt fremmøde, således at legatmodtagerne til ”H.C. Andersens Hjælp” og ”H.C. Andersens Fonds Legat” ikke føler sig ensomme! Arrangementet foregår i Mindehallen kl. 13:00


H. C. Andersen Samfundet indkalder også sine medlemmer med ledsagere til forårsmødet samt generalforsamling, som afholdes i “Sct. Knuds Salen”, Klosterbakken 2, Odense,

tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19.00

Vi er i år så heldige, at doctor phil. Jacob Bøggild, Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation – Nordisk Sprog og Litteratur, der netop har forsvaret sin doktordisputats i H.C. Andersen, vil holde foredrag med følgende titel:

Arabesk og allegori i H.C. Andersens eventyr og historier med ”To Jomfruer” og ”Ole Lukøie” som eksempler

Herefter byder vi på et beskedent traktement til 50,- kr.

Efter traktementet skal vi have generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. – Vedr. pkt. 11 d: Valg til bestyrelsen, skal det oplyses, at Johan de Mylius, Hanne Albirk og Solveig Brunholm er på valg i år. Lars Bo Jensen vil demonstrere Samfundets nye hjemmeside.

Bestyrelsen beder medlemmerne gøre brug af den vedhængende tilmeldingsblanket, af hensyn til smørrebrødsbestillingen. Tilmelding kan også ske pr. e-mail på adressen: sbm@odense.dk. Tilmeldingen skal være sekretæren i hænde senest to dage før arrangementet.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Dokumenter