Generalforsamling den 11. april 2018

Af esas. Opdateret 27.3 2018.

Generalforsamling

Dato og tid: 
Onsdag 11.4 2018 19:00 til 22:00
Sted: 
Kirkesalen, Møntergården, Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C
Tilmeldingsfrist: 
9.4 2018

H.C. Andersen Samfundet – Odense indbyder sine medlemmer med ledsagere til

GENERALFORSAMLING, ONSDAG DEN 11. APRIL, KL. 19:00

Generalforsamlingen afholdes i “Kirkesalen” på Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C.

I år vil ph.d. Torsten Bøgh Thomsen holde et foredrag baseret på den ph.d.-afhandling, som han forsvarede den 4. december 2017 på Syddansk Universitet. Foredraget er betitlet:

Skyggepunkter, mudder og menneske-atomer – natur og materialitet i H.C. Andersens forfatterskab

Efter foredraget byder vi på et beskedent traktement til 50,- kr. per deltager.

Herefter skal vi have generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. – Vedr. pkt. 11 d: Valg til bestyrelsen, skal det oplyses, at Ane Grum-Schwensen, Hanne Albirk og Solveig Brunholm er på valg i år.

Bestyrelsen beder medlemmerne gøre brug af den vedhængende tilmeldingsblanket (download indbydelsen under Dokumenter nedenfor), af hensyn til smørrebrødsbestillingen.

Tilmelding kan også ske pr. e-mail på adressen: agru@odense.dk eller her på siden.

Venligst husk at betale kontingent for 2018

Medlemsgebyret på 200 kr. bedes overført til H.C. Andersens Samfundets bankkonto:

Reg.nr.: 1551
Kontonr.: 9289100

Af regnskabstekniske årsager beder bestyrelsen om, at medlemsgebyret indbetales inden generalforsamlingen den 11. april 2018.

HUSK, at der ikke udsendes et medlemskort. Man skal blot meddele museumsværterne i H.C. Andersens Hus eller i H.C. Andersens Barndomshjem, at man er medlem af H.C. Andersen Samfundet. Så vil de kunne tjekke medlemsskabet gennem lister på samfundets hjemmeside. Denne ordning vil spare Samfundet for mange penge, der ellers ville gå til porto.

Dokumenter