Generalforsamling 7. september 2021

Af Lars Bo Jensen. Opdateret 18.10 2021.

Generalforsamling

Dato og tid: 
Tirsdag 7.9 2021 18:30 til 21:30
Sted: 
“Kirkesalen” på Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C.
Tilmeldingsfrist: 
3.9 2021

 

Efter et års pause pga. COVID-19-krisen er det en glæde for H.C. Andersen Samfundet – Odense at indbyde sine medlemmer med ledsagere til
 
GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 7. SEPTEMBER 2021, KL. 18:30
 
Generalforsamlingen afholdes i “Kirkesalen” på Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C.
 
I år vil Samfundets formand, Ejnar Stig Askgaard, holde et foredrag baseret på sin ph.d.-afhandling:
 

Ord og billede i H.C. Andersens kunst

 
Efter foredraget byder vi på et beskedent traktement til 50,- kr.
 
Herefter skal vi have generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. – Vedr. pkt. 11 d: Valg til bestyrelsen, skal det oplyses, at Ejnar Stig Askgaard, Ole Nielsen og Lars Bo Jensen var på valg i 2019, og at vi springer valget i 2020 over pga. den aflyste generalforsamling.
 
Ved generalforsamlingen i år vil bestyrelsen gerne foreslå en kontingentforhøjelse, således at årskontingentet fremover bliver 300 kr. i stedet for 200 kr. Forhøjelsen skyldes de store omkostninger ved at sende Anderseniana ud til medlemmerne med posten.
 
Herudover vil vi gerne diskutere Samfundets udflugter, som i de sidste år ikke har haft den store tilslutning.
 
Bestyrelsen beder medlemmerne oplyse, hvor mange I kommer, af hensyn til smørrebrødsbestillingen. Man kan angive antallet af personer, når man melder sig til her på siden. Man kan også sende en e-mail til esas@odense.dk, og man kan udfylde og sende den vedhæftede indbydelse til:
 
Odense Bys Museer, H.C. Andersen Samfundet
Overgade 48
5000 Odense C
 
Tilmeldingen skal være os i hænde senest 3. september 2021.
 

Venligst husk at betale kontingent for 2020

Medlemsgebyret på 200 kr. bedes overført til H.C. Andersens Samfundets bankkonto:

Reg.nr.: 1551
Kontonr.: 9289100

IBAN: DK86 3000 0009 2891 00
BIC/SWIFT: DABADKKK

Dokumenter