Generalforsamling 18. april 2017

Af esas. Opdateret 1.4 2017.

Generalforsamling

Dato og tid: 
Tirsdag 18.4 2017 19:00 til 22:00
Sted: 
"Kirkesalen" på Møntergården i Odense.
Tilmeldingsfrist: 
14.4 2017

H.C. Andersen Samfundet – Odense indbyder sine medlemmer med ledsagere til

GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 18. APRIL, KL. 19:00

Generalforsamlingen afholdes i “Kirkesalen” på Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C.

I år vil cand.mag. i filosofi Susanne Jakobsen holde foredraget, som er betitlet:

Kierkegaard, H. C. Andersen og den gode fortælling

– forfatterens krav og krav til forfatteren

Efter foredraget byder vi på et beskedent traktement til 50,- kr. per deltager.

Herefter skal vi have generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. – Vedr. pkt. 11 d: Valg til bestyrelsen, skal det oplyses, at Ole Nielsen, Lars Bo Jensen og Ejnar Stig Askgaard er på valg i år.

Bestyrelsen beder medlemmerne gøre brug af den vedhængende tilmeldingsblanket (download indbydelsen under Dokumenter nedenfor), af hensyn til smørrebrødsbestillingen.

Tilmelding kan også ske pr. e-mail på adressen: sbm@odense.dk eller her på siden.

Venligst husk at betale kontingent for 2017

Medlemsgebyret på 200 kr. bedes overført til H.C. Andersens Samfundets bankkonto:

Reg.nr.: 1551
Kontonr.: 9289100

Af regnskabstekniske årsager beder bestyrelsen om, at medlemsgebyret indbetales inden generalforsamlingen den 18. april 2017.

HUSK, at der ikke udsendes et medlemskort. Man skal blot meddele museumsværterne i H.C. Andersens Hus eller i H.C. Andersens Barndomshjem, at man er medlem af H.C. Andersen Samfundet. Så vil de kunne tjekke medlemsskabet gennem lister på samfundets hjemmeside. Denne ordning vil spare Samfundet for mange penge, der ellers ville gå til porto.

Dokumenter