Generalforsamling 17. marts 2015

Af esas. Opdateret 13.3 2015.

Generalforsamling

Dato og tid: 
Tirsdag 17.3 2015 19:00 til 22:00
Sted: 
"Kirkesalen" på Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C.
Tilmeldingsfrist: 
15.3 2015

Betaling for medlemskab i 2015

Af regnskabstekniske årsager beder bestyrelsen om, at medlemsgebyret indbetales inden generalforsamlingen den 17. marts 2015.

Medlemsgebyret på 200 kr. bedes overført til H.C. Andersens Samfundets bankkonto: 
Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 9289100 (du kan finde alle betalingsoplysninger her)

HUSK, at der ikke udsendes et medlemskort. Man skal blot meddele museumsværterne i H.C. Andersens Hus eller i H.C. Andersens Barndomshjem, at man er medlem af H.C. Andersen Samfundet. Så vil de kunne tjekke medlemsskabet gennem lister på samfundets hjemmeside. Denne ordning vil spare Samfundet for mange penge, der ellers ville gå til porto.

Generalforsamling, tirsdag den 17. marts, kl. 19:00

H. C. Andersen Samfundet indkalder også sine medlemmer med ledsagere til generalforsamlingen, som afholdes i "Kirkesalen" på Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C.

Vi kan med glæde meddele, at ph.d. Ane Grum-Schwensen fra H.C. Andersen-Centret vil holde foredrag om sin ph.d.:

"Fra strøtanke til værk – en genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. Andersens forfatterskab"

Efter foredraget byder vi på et beskedent traktement til 50,- kr.

Herefter skal vi have generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. – Vedr. pkt. 11 d: Valg til bestyrelsen, skal det oplyses, at Ole Nielsen, Lars Bo Jensen og Ejnar Stig Askgaard er på valg i år.

Bestyrelsen beder medlemmerne gøre brug af tilmeldingsblanketten i invitationen, af hensyn til smørrebrødsbestillingen. Tilmelding kan også ske pr. e-mail på adressen: sbm@odense.dk eller via Samfundets hjemmeside – lige her på siden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dokumenter