Generalforsamling 15. marts 2016

Af Lars Bo Jensen. Opdateret 27.2 2016.

Generalforsamling

Dato og tid: 
Tirsdag 15.3 2016 19:00 til 22:00
Sted: 
"Kirkesalen" på Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C.
Tilmeldingsfrist: 
10.3 2016

H.C. Andersen Samfundet – Odense indbyder sine medlemmer med ledsagere til generalforsamling tirsdag den 15. marts, kl. 19:00.

Generalforsamlingen afholdes i “Kirkesalen” på Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C.

I år vil formanden, Ejnar Stig Askgaard, holde foredraget, som er betitlet:

”Træk i H.C. Andersens digtekunst”

Efter foredraget byder vi på et beskedent traktement til 50,- kr.

Herefter skal vi have generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. – Vedr. pkt. 11 d: Valg til bestyrelsen, skal det oplyses, at Hanne Albirk, Ane Grum-Schwensen og Solveig Brunholm er på valg i år.

Bestyrelsen beder medlemmerne gøre brug af den vedhængende tilmeldingsblanket i indbydelsen, af hensyn til smørrebrødsbestillingen. Tilmelding kan også ske pr. e-mail på adressen: sbm@odense.dk eller via Samfundets hjemmeside (her).

Vi har vedhæftet referatet af generalforamlingen 2015 nedenfor. 

Venligst husk at betale kontingent for 2016

Medlemsgebyret på 200 kr. bedes overført til H.C. Andersens Samfundets bankkonto:

Reg.nr.: 1551
Kontonr.: 9289100

Af regnskabstekniske årsager beder bestyrelsen om, at medlemsgebyret indbetales inden generalforsamlingen den 15. marts 2016.

HUSK, at der ikke udsendes et medlemskort. Man skal blot meddele museumsværterne i H.C. Andersens Hus eller i H.C. Andersens Barndomshjem, at man er medlem af H.C. Andersen Samfundet. Så vil de kunne tjekke medlemskabet gennem lister på samfundets hjemmeside. Denne ordning vil spare Samfundet for mange penge, der ellers ville gå til porto.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Dokumenter