Anderseniana 2021

Årbogen om H.C. Andersen årgang 2021 indeholder bidrag af Boguslawa Sochanska, Thorleif Christiansen, Holber Berg, Ane Grum-Schwensen, Aage Jørgensen, Poul Houe, Ejnar Askgaard og Jacob Bøggild.

Artikler: 

Fru Jerichaus Camelier fra Rom – Elisabeth Jerichau Baumann og H.C. Andersen
Af Bogusława Sochańska

H.C. Andersen, lægen Ludvig Uldall og familien Krag
Af Thorleif Christiansen

"Den lille Havfrue" – en tilblivelseshistorie
Af Holger Berg og Ane Grum-Schwensen

Med Marie og Sidse i Anders' spor
Af Aage Jørgensen

En kunstnerisk klimakrise – Sneedronningens de(kon)struktion i (Disneys &) Broadways Frozen
Af Poul Houe

"Herrens Bøn" og "Fader vor" – et digt og tre prosa-tilløb til en poetisk gengivelse
Af Ejnar Stig Askgaard og Jacob Bøggild