Generalforsamlingen 2020 aflyses pga. COVID-19

Af esas. Opdateret 28.7 2020.
Årets generalforsamling vil pga. COVID-19 blive aflyst, da det ikke endnu er tilrådeligt at forsamles.
 
Vi vil derfor først afholde vores generalforsamling i 2021.
 
Ved Samfundets generalforsamling i 2019 diskuterede vi foreningens trængte økonomi. Da blev det besluttet, at vederlaget for forårs- og efterårsmøderne skulle forhøjes med 25 kr. til 75 kr. til dækning af udgifterne til foredragsholder, smørrebrød og drikkevarer. 
 
Yderligere overlodes det bestyrelsen at diskutere, hvorledes vi håndterer økonomien vedr. udgifterne til Anderseniana samt til forsendelsen af årsskriftet. Bestyrelsen har diskuteret sagen og vil foreslå, at medlemskontingentet øges til 300 kr./året. Vi håber, at medlemmerne vil bakke op om dette forslag ved den kommende generalforsamling.
 
Som kompensation for de manglende foredragsaktiviteter i 2020 vil vi i 2021 indbyde medlemmerne til flere foredrag, heriblandt om H.C. Andersens billedkunst, som Samfundets formand netop har skrevet en ph.d.-afhandling om.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

Dokument(er):