Generalforsamling 2024

Af Lars Bo Jensen. Opdateret 16.3 2024.

Generalforsamling

Dato og tid: 
Tirsdag 16.4 2024 18:30 til 21:00
Sted: 
"Kirkesalen” på Møntergården.
Tilmeldingsfrist: 
12.4 2024
Det er en glæde for H.C. Andersen Samfundet – Odense at indbyde sine medlemmer med ledsagere til
 
GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 16. APRIL 2024, KL. 18:30
 
Generalforsamlingen afholdes i “Kirkesalen” på Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C.
 
I år vil den tidligere leder af H.C. Andersen Centret (SDU), professor emeritus Johs. Nørregaard Frandsen holde foredraget:
”H.C. Andersen og provinsen som erfaring”
 
Om foredraget skriver Johs. Nørregaard Frandsen: "Jeg har i en lang årrække forsket i og formidlet H.C. Andersen, men jeg har i endnu flere år beskæftiget mig med begrebet om provins i litteratur, kunst, kultur- og bevidsthedshistorie. Ved denne lejlighed blander jeg kortene på en ny måde, så Andersens værk og provinsen som erfaring reflekteres i et fælles spejl, som rummer både dissonanser og poesi. Tilhørerne inviteres altså både ind i flere hundrede års forestillinger om provins og i Andersens geniale værk. Foredraget vil tage udgangspunkt i mine to seneste bøger, H.C. Andersen og rejsen (2022) og Hvor ligger provinsen (2023).
 
Herefter skal vi have generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. – Vedr. pkt. 11 d: Valg til bestyrelsen, skal det oplyses, at Solveig Brunholm, Hanne Albirk og Ane Grum-Schwensen er på valg i år.
 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at medlemmerne, der deltager i arrangementet, er velkomne til at invitere venner med, selvom disse ikke er medlemmer af Samfundet!
 
I forlængelse af foredraget vil vi nyde lidt smørrebrød samt en øl eller vand.
 
Bemærk at traktementet i år koster 100 kr., på grund af Samfundets ringe økonomi.
 
Da vi skal bestille maden, er det vigtigt at tilmelde sig senest fredag d. 12. april.
 
Tilmelding kan også ske pr. e-mail på adressen: esas@odense.dk eller her på hjemmesiden. Hvis tilmeldingen finder sted pr. brev, beder bestyrelsen medlemmerne gøre brug af tilmeldingsblanketten, der kan downloades her, af hensyn til smørrebrødsbestillingen.
 
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

 

Dokumenter