Ph.d.-forsvar - "Ord og billede i H. C. Andersens kunst."

Af Lars Bo Jensen. Opdateret 29.7 2020.

Tirsdag 18.8 2020 13:15 til 16:00

Det Humanistiske Fakultet har antaget ph.d.-afhandlingen:

Ord og billede i H. C. Andersens kunst.

Afhandlingen forsvares tirsdag den 18. august 2020 kl. 13.15 i Odense Adelige Jomfrukloster (SDU).

Mødeleder: Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor Mogens Davidsen (formand), Institut for Kulturvidenskaber, SDU
  • Professor Ivy York Möller-Christensen, Europa-Universität Flensburg
  • Professor Klaus Müller-Wille, Universität Zürich

Vejleder: Professor Jacob Bøggild.

Alle er velkomne.

Det er muligt at forsvaret i stedet afholdes via Zoom, hvis det ikke er muligt at afholde det i klosteret pga. COVID-19.

Dokument(er): 

Ejnar Askgaard