Anderseniana fra 1933 til i dag

Anderseniana 2002
Indhold:
 • H.C. Andersens brevveksling med Louise Collin
  Af Ejnar Askgaard

Anderseniana 2001
Indhold:
 • Myten om H.C. Andersens ordblindhed og sprogmangler – stavning og syntaks i dagbøger og tidlige skrifter
  Af Preben Kihl, Kirsten Gregersen og Niels Sterum

 • Spørgsmålet om H.C. Andersens mulige nodeblindhed
  Af Hilding Ringblom

 • Historier om dæmoni og forløsning – "Reisekammeraten", folkeventyrene og Tobits Bog
  Af Benedikte Otzen

 • H.C. Andersen og Korsøer – et bidrag til digterens Danmarksbillede
  Af Kirsten Dreyer

 • Hvad mon ungerne ville sige ...? "Dynd-Kongens Datter" genlæst
  Af Aage Jørgensen

 • "Dog jeg synded' kun ved Tanke! mig fra Gierningen bevaer!". H.C. Andersen og prostitutionen
  Af Erik Sjøberg

Indhold:
 • "Var han ikke en stor Mand, saa var han dog en berømt Mand"
  Af Johan de Mylius

 • Henrik Hertz og H.C. Andersen. To digtere i Italien 1833-34
  Af Niels Oxenvad

 • En genvurdering af to dramaer af H.C. Andersen
  Af Frank Hugus

 • "Hvilken herlig storartet Dag"
  Af Grå Borup-Nielsen

 • En akademisk borger
  Af Ejnar Askgaard

 • At udvikle de græske og nordiske Mythers Forskjellighed i Lighederne og deres Overeenskomst i Forskjellighederne.
  Af H.C. Andersen

Indhold:
 • Navneregister for 1933-99
  Af Ejnar Askgaard og Solveig Brunholm

Indhold:
 • H.C. Andersen og teatret
  Af Tove Barfoed Møller

 • Bøgens Fædreland
  Af Aage Jørgensen

 • Ukrudt i uskyldens græsplæne? Et par kommentarer til en litterær analyse af H.C. Andersens eventyr "Gaaseurten"
  Af Erik Sjøberg

 • En biografisk fejlslutning eller Historien om et fadermord. Elias Bredsdorff vs. Hans Brix
  Af Bo Elbrønd-Bek

 • Tanker omkring en makulatur
  Af Harry Rasmussen

 • H.C. Andersen-litteraturen 1995-98
  Af Aage Jørgensen

Sider