Anderseniana fra 1933 til i dag

Forsiden af tidsskriftet om H.C. Andersen, Anderseniana, årgang 2016
Indhold:
 • Lyv og Død af H Andersen Levnet
  Af Ejnar Stig Askgaard

 • Billeder og genanvendelse i H.C. Andersens papirarbejde
  Af Ane Grum-Schwensen

 • H.C. Andersens bekendtskab med frøken Anna Bjerring i Aalborg
  Af Anna Marie Færch

 • Adaptationens kunst: “The Snow Queen”
  Af Poul Houe

 • Tre pragtindbindinger
  Af Sonny Ankjær Sahl

 • ”Psychen”
  Af Ejnar Stig Askgaard

 • The Cult of Stardom
  Af Tove Thage

Forsiden af H.C. Andersen-tidsskriftet Anderseniana, årgang 2015
Indhold:
 • H.C. Andersens bouts rimés – sjove digte i en glemt genre
  Af Lise Bostrup

 • Stjernekult
  Af Tove Thage

 • Da Andersens eventyr udkom på "bøhmisk" eller: Den grimme ælling Lili
  Af Helena Březinová

 • Musketer Hans Andersens krigsoplevelser
  Af Palle Bøgelund Petterson

 • Falske skræpper i H.C. Andersens eventyr
  Af Kjeld Præstegaard

 • Odense-egnen – et Betlehem med Andersen og Nielsen
  Af Hilding Ringblom

Forsiden af H.C. Andersen-tidsskriftet Anderseniana, årgang 2014
Indhold:
 • Reflections after writing Hans Christian Andersen - European Witness
  Af Paul Binding

 • "Drømt at jeg skrev og Bogstaverne stak Ild i Papiret" – Træk af H.C. Andersens fortællekunst
  Af Ejnar Stig Askgaard

 • Some Random Thoughts on Andersen and Lu Xun
  Af Jun Wu

 • "Iisjomfruen" imellem former
  Af Ane Grum-Schwensen

 • H.C. Andersens syngespil: Bruden fra Lammermoor – en meget personlig hjertesag
  Af Hilding Ringblom

 • Andersen læser Storm
  Af Heinrich Detering

Forsiden af H.C. Andersen-tidsskriftet Anderseniana, årgang 2013
Indhold:
 • "Til Madame Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen"
  – Historien om et fund
  Af Ejnar Stig Askgaard

 • "Tællelyset"
  Af H.C. Andersen

 • "The Tallow Candle"
  By Hans Christian Andersen

 • "En Skjønheds-Skrivemaskine"
  – H.C. Andersen og den moderne bogproduktion
  Af Klaus Müller-Wille

 • "Til Efteraaret er jeg i Danmark; Digteren bliver i Italien!"
  – H.C. Andersen og Italien
  Af Sven Hakon Rossel

 • En spøgelsesudgave ...
  Af Jens Bork

 • H.C. Andersen-litteraturen 2011-2013
  Af Aage Jørgensen

Tidsskriftet om H.C. Andersen, Anderseniana 2012
Indhold:
 • Interaktionen mellem arabesk og allegori i H.C. Andersens eventyr og historier, eksemplificeret ved "To Jomfruer"
  Af Jacob Bøggild

 • Et værk tager form - om H.C. Andersens arbejde med "Det nye Aarhundredes Musa"
  Af Ane Grum-Schwensen

 • Med kongelig proveniens - et lejlighedstryk og en folkefest i Skanderborg 1845
  Af Thorleif Christiansen

 • Da Spanierne var her
  Af Ejnar Stig Askgaard

 • Søren Kierkegaards besynderlige interesse for H.C. Andersens tredje roman Kun en Spillemand. Var der tale om et udfald fra det forhenværende vidunderbarn Søren mod det forhenværende vidunderbarn Hans Christian?
  Af Hilding Ringblom

 • Spejlinger - seks havfrueskulpturer og deres betydningsdannelse
  Af Henrik Lübker

 • "Et eventyrligt liv" - nul tandlæge, nul rodbehandling
  Af Poul Houe

Sider