Anderseniana 2012

Artikler: 

Interaktionen mellem arabesk og allegori i H.C. Andersens eventyr og historier, eksemplificeret ved "To Jomfruer"
Af Jacob Bøggild

Et værk tager form - om H.C. Andersens arbejde med "Det nye Aarhundredes Musa"
Af Ane Grum-Schwensen

Med kongelig proveniens - et lejlighedstryk og en folkefest i Skanderborg 1845
Af Thorleif Christiansen

Da Spanierne var her
Af Ejnar Stig Askgaard

Søren Kierkegaards besynderlige interesse for H.C. Andersens tredje roman Kun en Spillemand. Var der tale om et udfald fra det forhenværende vidunderbarn Søren mod det forhenværende vidunderbarn Hans Christian?
Af Hilding Ringblom

Spejlinger - seks havfrueskulpturer og deres betydningsdannelse
Af Henrik Lübker

"Et eventyrligt liv" - nul tandlæge, nul rodbehandling
Af Poul Houe